You have no items in your shopping cart.

Bộ Móc Cửa Dùng Cho Dây Cao Su Kháng Lực

Quý khách vui lòng xem phần mô tả đầy đủ về sản phẩm bên dưới để có giá chính xác theo số lượng mua.
Manufacturer: Thái Anh Sport
100,000 (VND)

ĐƠN VỊ TÍNH: Bộ

Sản phẩm dùng kết hợp với dây cao su kháng lực để thực hiện nhiều bài tập khác nhau.

 -----------------------o0o------------------------

 Giá mua từ 1 sản phẩm đến 4 sản phẩm: 100,000đ/cái.

 Giá mua từ 5 đến 9 sản phẩm: 95,000đ/cái.

 Giá mua từ 10 sản phẩm trở lên: 90,000đ/cái.

PRICE BREAKS - The more you buy, the more you save
Quantity5+10+
Price95,000 (VND)90,000 (VND)